明牌牛牛

Title review

Your present location: Home > Title review > Publicity announcement

The announcement of the evaluation results of senior qualifications of senior engineers (agronomists) in Hubei Province in 2019


  按照省职改办的统一工作部署,湖北省正高级工程师(正高级农艺师)评审结束,现将评审结果(名单附后)进行公示。 In accordance with the unified work deployment of the Provincial Vocational Reform Office, the review of the Hubei Provincial Senior Engineer (Positive Senior Agronomist) has ended, and the results of the review (list attached) are publicized. 公示时间为 10个工作日(2019年12月20日至2020年1月3日)。 The publicity time is 10 working days (December 20, 2019 to January 3, 2020). 公示期间如对以上公示对象有异议,可通过书面材料或联系电话向我办反映。 During the publicity period, if you have any objections to the above publicity objects, you can report to the Office through written materials or contact numbers. 反映情况要坚持实事求是的原则,提供详实的佐证材料,以便调查核实。 To reflect the situation, we must adhere to the principle of seeking truth from facts, and provide detailed evidence to facilitate investigation and verification.

通讯地址:武汉市武昌区东湖西路特一号 1509室 Mailing address: Room 1509, No. 1 Donghu West Road, Wuchang District, Wuhan

邮政编码: 430071 Zip Code: 430071

电话: 027-87231030 Phone: 027-87231030

 

 

                                湖北省正高级工程师(农艺师) Zheng Senior Engineer (Agronomist) in Hubei Province

评审委员会办公室 Office of the Jury

                           2019年12月18日 December 18, 2019

 

 

 

湖北省 2019年度正高级工程师(农艺师)专业技术职务 Professional Technical Position of Senior Engineer (Agronomist) in Hubei Province in 2019

评审通过人员名单 List of approved personnel

(含高层次) (Including high level)

鄂州市( 1人) Ezhou City ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

王克林 Wang Kelin

国家电网公司华中分部( 8人) Central China Branch of State Grid Corporation ( 8 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

赖宏毅 潘晓杰 姜文立 Ling Yan, Lai Hongyi, Pan Xiaojie, Yao Yong, Li Yong, Jiang Wenli, Li Yan

Wang Yan

湖北工业大学( 1人) Hubei University of Technology ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

朱正军 Zhu Zhengjun

湖北广播电视台( 5人) Hubei Radio and TV Station ( 5 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

汪红潮 邓昌浩 李卫涛 Wang Hongchao, Deng Changhao, Huang Yu, Li Weitao, Huang Hui

湖北省测绘地理信息局( 1人) Hubei Provincial Bureau of Surveying and Mapping Geographic Information ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

肖昶 Xiao Yan

湖北省地质局( 14人) Geological Bureau of Hubei Province ( 14 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

戴绍杰 向祥辉 肖应祖 陈志文 杨成波 熊玉祥 万方义 Dai Shaojie Xiang Xianghui Xiao Yingzu Chen Zhiwen Yang Chengbo Xiong Yuxiang Wan Fangyi

吴慈华 江亚鸣 聂邦亮 陈卫华 张所邦 徐春燕 Wu Cihua Jiang Yaming Nie Bangliang Liu Ping Chen Weihua Zhang Suobang Xu Chunyan

湖北省广播电视局( 1人) Hubei Radio and Television Bureau ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

李显辉 Li Xianhui

湖北省交通运输厅( 1人) Department of Transportation of Hubei Province ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

王三军 Wang Sanjun

湖北省林业局( 2人) Hubei Forestry Bureau ( 2 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

曹国斌 李鹏飞 Cao Guobin Li Pengfei

湖北省农业农村厅( 3人) Department of Agriculture and Rural Affairs of Hubei Province ( 3 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

张建设 汤颢军 Zhang Jianshe Tang Haojun

正高级兽医师 Positive senior veterinarian

彭伏虎 Peng Fuhu

湖北省人才服务局( 3人) Hubei Talent Service Bureau ( 3 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

纪世昌 杨永波 张清建 Ji Shichang Yang Yongbo Zhang Qingjian

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会( 39人) State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the People's Government of Hubei Province ( 39 members)

正高级工程师 Positive senior engineer

李雅静 李建华 舒晓玲 胡文进 Zhou Li, Li Yajing, Chen Hua, Li Jianhua, Shu Xiaoling, Qian Bo, Hu Wenjin

李战利 王红慈 芦晓旭 Fu Bin Jisong Li Zhanli Wang Hongci Wang Li Lu Xiaoxu Zhang Hao

谢功元 翟全礼 李光宇 罗远国 Zhuang Wei Xie Gongyuan Yu Jian Zhai Quanli Li Guangyu Luo Yuanguo Yu Hao

胡贵超 黄志才 吴文武 刘志宏 Hu Guichao Huang Zhicai He Peng Wu Wenwu Wei Xia Si Zhi Liu Zhihong

魏奇芬 邓丽娟 朱文琪 汪西华 刘训忠 石正雄 Wei Qifen Qu Bo Deng Lijuan Zhu Wenqi Wang Xihua Liu Xunzhong Shi Zhengxiong

罗家安 吴勇军 刘静静 Luo Jiaan Wu Yongjun Li Tao Liu Jingjing

湖北省市场监督管理局( 2人) Hubei Market Supervision Administration ( 2 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

Tang Xiong and Zhang Li

湖北省水利厅( 7人) Department of Water Resources of Hubei Province ( 7 persons)

正高级工程师 Positive senior engineer

陈雁鸣 肖代文 刘明忠 贺建国 罗黄来 熊远银 Hu Hui Chen Yanming Xiao Daiwen Liu Mingzhong He Jianguo Luo Huanglai Xiong Yuanyin

湖北省卫生健康委员会( 1人) Hubei Provincial Health Committee ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

肖树发 Xiao Shufa

湖北省住建厅( 1人) Department of Housing and Construction of Hubei Province ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

徐建军 Xu Jianjun

湖北省自然资源厅( 1人) Natural Resources Department of Hubei Province ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

刘丹 Liu Dan

湖北水总水利水电建设股份有限公司( 1人) Hubei Water Resources Water Conservancy and Hydropower Construction Co., Ltd.

正高级工程师 Positive senior engineer

李秋东 Li Qiutong

黄冈市( 8人) Huanggang City ( 8 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

马学林 胡红卫 张从德 Ma Xuelin Min Jie Xiong Fei Hu Hongwei Zhang Cong De Xiongying

正高级工程师 Positive senior engineer

程秋明 Cheng Qiuming Zhu Ping

黄石市( 6人) Yellowstone ( 6 persons)

正高级兽医师 Positive senior veterinarian

王新志 刘元东 Wang Xinzhi Liu Yuandong

正高级畜牧师 Positive senior pastor

孙国平 Sun Guoping

正高级工程师 Positive senior engineer

廖广东 柯显峰 张振华 Liao Guangdong Ke Xianfeng Zhang Zhenhua

荆门市( 1人) Jingmen City ( 1 person)

张立华 Zhang Lihua

荆州市( 5人) Jingzhou ( 5 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

王万洪 Wang Wanhong

正高级工程师 Positive senior engineer

石习磊 吴亚东 施治国 Shi Xilei, Lu Qiong, Wu Yadong, Shi Zhiguo

军民融合办( 1人) Civil-Military Integration Office ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

廖志强 Liao Zhiqiang

潜江市( 2人) Qianjiang City ( 2 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

孙世清 Sun Shiqing

正高级工程师 Positive senior engineer

Jinlu

三环集团有限公司( 1人) Sanhuan Group Co., Ltd. ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

张金刚 Zhang Jingang

十堰市( 4人) Shiyan City ( 4 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

闫仁凯 张世洪 封海东 Yan Renkai Zhang Shihong Feng Haidong

正高级工程师 Positive senior engineer

王春林 Wang Chunlin

武钢集团( 13人) WISCO Group ( 13 people)

正高级工程师 Positive senior engineer

马玉喜 胡宽辉 尹云洋 周千学 熊玉彰 胡守天 Ma Yuxi Hu Kuanhui Yin Yunyang Zhou Qianxue Xiong Yuzhang Liu Ting Hu Shoutian

项克舜 邱碧涛 彭文杰 何明生 Yan Fei Chen Fu Xiang Keshun Qiu Bitao Peng Wenjie He Mingsheng

武汉市( 51人) Wuhan City ( 51 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

李双梅 Li Shuangmei

正高级畜牧师 Positive senior pastor

陶利文 Tao Liwen

正高级工程师 Positive senior engineer

曾可为 聂玉青 袁建峰 Zeng Ke was Xu Lin, Guo Qiang, Nie Yuqing, Yuan Jianfeng, Ning Ling, Du Jing

叶万敏 白建光 刘利勋 张志刚 Kang Dan Ye Wanmin Cai Hui Liu Min Bai Jianguang Liu Lixun Zhang Zhigang

叶裕民 叶承鲲 沈志勇 Ye Yumin Jiang Han Yin Ye Ye Chengye Zhou Chen Tang Qun Shen Zhiyong

易少兵 蔡兵华 方紫微 黄祥国 Yi Shaobing Zhang Bing Cai Binghua Fang Ziwei Jing Wu Huang Xiang Army

陈兴涛 周红霞 徐学勇 吴西臣 明安泉 Chen Xingtao, He Yan, Zhou Hongxia, Xu Xueyong, Wu Xichen, Ming Anquan, Dai On

杨念东 李尚松 方四发 郭炎军 鲁有月 孔令华 Yang Niandong, Peng Zhong, Li Shangsong, Fang Si, Guo Yanjun, Lu Youyue , Kong Linghua

马培花 Shan Jing Wang Mei Ma Peihua Li Jun Li Yong Yu Xiang Gao Bing

襄阳市( 3人) Xiangyang City ( 3 persons)

正高级兽医师 Positive senior veterinarian

王文建 Wang Wenjian

正高级工程师 Positive senior engineer

肖红琴 孙玉鸿 Xiao Hongqin Sun Yuhong

孝感市( 6人) Xiaogan ( 6 persons)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

刘梦泽 Liu Mengze Xiongqu

正高级工程师 Positive senior engineer

芦兰萍 李良超 徐继承 徐许林 Lu Lanping, Li Liangchao, Xu Xu, Xu Xulin

宜昌市( 12人) Yichang City ( 12 people)

正高级农艺师 Positive Senior Agronomist

屈家新 Qu Jiaxin

正高级兽医师 Positive senior veterinarian

朱德江 Zhu Dejiang

正高级工程师 Positive senior engineer

王孝平 李道新 王作明 吴赤球 向元华 Wang Xiaoping Li Daoxin Wang Zuoming Wu Chiqiu Xiang Yuanhua Zhang Ling Liu Hao

殷银华 林华清 钟丽君 Yin Yinhua Lin Huaqing Zhong Lijun

中国移动( 1人) China Mobile ( 1 person)

正高级工程师 Positive senior engineer

徐云恒 Xu Yunheng