明牌牛牛

Title review

Your present location: Home > Title review > Publicity announcement

The announcement of the list of participants in the review of the professional technical posts of the Zheng Senior Engineer (Positive Senior Agronomist) series of Hubei Province in 2018


 


 

年度全省正高级工程师系列专业技术职务评审前参评人员名单予以公示。 Approved by the Provincial Vocational Reform Office, the list of participants in the pre-evaluation of professional and technical posts of the senior engineer series in the province in 2018 is now publicized. 个工作日(125日至1213)The publicity time is 5 working days (December 5 to December 13 ) . During the publicity period, if you have any objection to the following publicity results, you can report to the Office through written materials through my application and unit approval. Reflect the situation should adhere to the principle of seeking truth from facts in order to investigate and verify. At the end of the publicity period, qualified personnel enter the next review session.
室) Address: Department of Human Resources and Social Security of Hubei Province (Room 1509 , Social Security Building, No. 1 Donghu West Road, Wuchang District, Wuhan)
Phone: 027-87231030
Zip Code: 430071
(A list of participants is attached)Office of the Hubei Provincial Senior Engineer Evaluation Committee
125December 5 , 2018

 

 

 

人) Normal application ( 310 people)

人): Agriculture ( 27 persons):

Zhu Fenghua   Chang Huamin   Zheng Chuanju   Liu Shande   Fu Yunhai   king   Jing   Lu Dean   Han Qunying

Bear   fly   thank   Lei   Chen   red   Yan Renkai   Xu Jianwu   Xu Shengwu   Xie Chunfu   Bear   canal  

Luo Bican   Tan Bangxing   Zhang Weiyuan   Li Xianbing   Liu   cloud   Lee   Tao   Deng Shiyuan   Chen   Hong  

Wang Bincai   Liang Suiquan   Tang Xiaobing

 

人): Forestry ( 6 persons):

Gao Benwang   Zhou Hongbin   Yang Linsen   Li Pengfei   Yao   military   Xia Wensheng  

水利电力( 86人): Water Resources and Electricity ( 86 persons):

詹约章 Zhan Yuezhang   what   Juan   邓桂平 Deng Guiping   陈祥文 Chen Xiangwen   李会新 Li Huixin   姜文立 Jiang Wenli   徐遐龄 Xu Xialing   party   Jay  

潘晓杰 Pan Xiaojie   邵德军 Shao Dejun   鄢发齐 Qi Faqi   Lu   Ping   彭昌勇 Peng Changyong   Lee   Miao   方定江 Fang Dingjiang   Peng   Abundant  

周鲲鹏 Zhou Yipeng   Chen   Macro   陈世英 Chen Shiying   week   Miao   张侃君 Zhang Kanjun   文跃秀 Wen Yuexiu   Du   rule   Lu   dew  

Bright   Xu   plum   Xin   夏怀民 Xia Huaimin   罗功银 Luo Gongyin   郭慧浩 Guo Huihao   蒙绍新 Meng Shaoxin   Feng   Yu   wore   Min  

week   peak   Xu   Tao   吴士普 Wu Shipu   干喆渊 张 Gan Yuanyuan   military   邹建明 Zou Jianming   Lu   Reckless   pay   Bin  

马建国 Ma Jianguo   吴向东 Wu Xiangdong   soup   Win   Lee   Honest   黄松泉 Huang Songquan   bell   mountain   姜惠明 Jiang Huiming   Lee   German  

姚开军 Yao Kaijun   冷鹏主 Leng Pengzhu   郑楚英 Zheng Chuying   肖代文 Xiao Daiwen   罗应贵 Luo Yinggui   陈雁鸣 Chen Yanming   Hu   Brilliant   杨冬军 Yang Dongjun  

Lee   military   Zhang   Great   Guo   Healthy   cold   Tao   week   force   王亚莉 Wang Yali   king   Ping   袁水斌 Yuan Shuibin  

甘维忠 Gan Weizhong   何福元 He Fuyuan   李秋东 Li Qiutong   yellow   large   周晓进 Zhou Xiaojin   郑春玲 Zheng Chunling   周晓明 Zhou Xiaoming   罗黄来 Luo Huanglai  

熊远银 Xiong Yuanyin   杨松元 Yang Songyuan   王平章 Wang Pingzhang   胡艳欣 Hu Yanxin   李冬平 Li Dongping   Zhao   sail   周先华 Zhou Xianhua   操道友 Daoyou  

白金明 Bai Jinming   王继全 Wang Jiquan   周金平 Zhou Jinping   杨明云 Yang Mingyun   陈思翌 Chen Simiao   任乔林 Ren Qiaolin

人): Building ( 75 persons):

Liao Yaping   Zhang   Modest   what   Wei   Li Yajing   yellow   Shu   Sheng Xiangxue   summer   Towering   Xu   Hao  

Li Haijun   Xu Min   Shaw   lotus   Luo   Fang   Yu Manrong   Mo Xiaocui   Chen   China   Zhang Zi'an  

Du   Respectfully   Wang Yinchuan   Wu Zhigao   Zeng Xiangying   Li Aihong   Qin Yongxiang   Lee   force   Wang Hongxi  

Hu Daomin   Zhao   China   Huang Chunzhi   Chen   car   Husyou   Chen Jidong   Xue   strength   Li Jianmin  

Li Jieyuan   Liu Jianfang   Zhang Guibao   Hu Xiaoyan   Once   Li   Xiong Yuhong   Zhang Zhiguo   Wang Changming  

Wang Chunlin   Wang Dingguo   Cheng   Strong   gold   wave   Fu   Honest   Shaw   Peng   Yang   Healthy   Sheng Youming  

Yu Honggao   Xu Zefeng   often   Zheng   Lee   Brilliant   Xiang Jinhui   king   military   Deng Muzhen   Zhang   Strong  

mulberry   willow   Yu Hongbin   Wang Junjie   Peng   bright   Zhang   Hao   Tu Yiming   Fang Ziwei   Vitex   Martial arts  

king   Complicated   Shaw   Song   Zhang Shoucheng   king   Tao   Zhao Binqiang   Lu Jingang   Xia Hongying   Deng Changqing  

Zhu Fanji   Wei Ronggang   village   reed  

  建材( 1人): Building materials ( 1 person):

Zheng Hongqin

人): Transportation ( 30 persons):

Lee   Biao   Wu Yuanping   Zhang Xiaolun   Wang Yonghong   Liu Chaohui   Liu Fucheng   Li Xiaowei   Cheng   Tao  

Zhao Hongmei   Malun Quan   Hu Chaoming   Hao Caiguo   Lee   Bright   Sun Xiping   Bend   wave   Wei   Kasumi  

Ma Lai Qiu   Division   straight   Xu Guangbin   Ren   sea   Cheng Gaohua   Shao Hongyong   tour   peak   Li Shangsong  

Zhu Hongxia   Xu Bank   Wang   peak   Liu Zeyu   Liu Xiaojun   Cheng   Tao

  机械( 6人): Machinery ( 6 persons):

Xu Minghao   Xiao Zuokai   Kang Xianwei   Zhang Yunjun   Wu Zhuangli   Hu Yutao  

 

人): Geology ( 18 persons):

Liao Zhiqiang   Yang Tingan   Liu Chunsheng   Huang Zhihui   Chen Anhuai   Xu Aihua   Zhou Zonghua   Liu Lizhi  

Zhou Shengli   Mao Mingjun   strict   military   Liu Chaoyang   Peng Yifeng   square   level   Gao Zhenyu   Yi Zhihong  

Xu Chunyan Chen   forest

人): Measurements ( 9 persons):

Zhong Shengwei   Zhang Shunqi   Qiu Ruqiong   Tan Chengguo   high   mountain   Kong Linghua   single   Quiet   Bear   sword  

square   Min

人): Mass measurement ( 5 persons):

Wu   Bin   yellow   Great   Pi Xiangdong   Yu Xinwen   Xuanyuan Kai

人): Metallurgy ( 11 persons):

Zhen Cailing   Kudzu   sharp   Wang Shisen   Liu Zhiyong   Bai Huiping   Chen Shenglin   Yang   ultra   Jiao Lixin  

Zhou Xuejun   Sun Fangyi   Wang Huxiang    

人): Security technology ( 1 person):

Deng Yangchun

人): Electronic technology ( 13 persons):

Jiang Yanling   Han   loose   Luo   Great   Du Mingyu   Qi   guard   Zhang Shenke   Hu Zhiyong   Wang Xueshun  

Feng   wave   Zhao   clear   Zhang   Jun   land   by   Lee   Dan  

人): Radio and TV ( 3 persons):

Pan Daihua   Fan   Macro   yellow   Brilliant

人): Chemical Industry ( 5 persons):

Li Jiangwen   Xia Nianping   Zhang Suizhong   Zhu Hongchuan   Qian Shengtao

人): Light Industry ( 2 persons):

Lei Zurong   Chen Chunsong

人): Medicine ( 5 persons):

Ding Minghe   Ling   Sound of wind   Hu Zhenbo   Pei Xuejun   Wang Xiaowei

人): Environmental protection ( 7 persons):

king   sea   fun   Quiet   Liu Shaohui   Yang   Ying   Wu Xiangjun   king   Jay   Hu Mingqing

 

 

人) Breaking declaration ( 30 people)

人): Agriculture ( 4 persons):

Long Wenli   Zhang Anhua   Luo Wenhui

人): Forestry ( 2 persons):

Li Jingzhong   Liu Yuanhe  

人): Water Resources and Electricity ( 5 persons):

Ren Feipeng   Luo Yanling   mine   Hao   Yin Sanchun   Gao Shixin

人): Building ( 7 persons):

Zhang Yifeng   king   Lei   Luo Shubing   king   Dan   Cheng Banghua   Yu Liwen   Xu Jiaji  

  人): Transportation ( 1 person):

Yang Youzhen

  人): Agricultural machinery ( 1 person):

Zhao Cuihong

人): Geology ( 1 person):

Wang Heling

人): Measurements ( 2 persons):

Xu Likun   Yang Shengbao

人): Mass measurement ( 3 persons):

Lee   Martial arts   Zhang Guohui   Xu inheritance

土地管理( 1人): Land management ( 1 person):

gold   group

人): Electronic technology ( 1 person):

Text   Tao

人): Radio and TV ( 2 persons):

week   just   Xu Guangming

人): Environmental protection ( 1 person):

Lee   Korea

 

31 人) High-level recognition ( 31 people in total )